Zahrady kvalitně / Zpevněné plochy

K propojení jednotlivých částí zahrady slouží zahradní cesty, chodníky a schodiště.
Důležitými zpevněnými plochami jsou i terasy u domu, místa pro sezení
a odpočinek, parkovací stání, manipulační plochy u užitkových objektů apod.

Vedle funkce komunikační mají zpevněné i funkci výtvarnou, a to hlavně použitým
materiálem (struktura, barevný odstín, tvorba spár, způsob vazby, vzorování).

Materiál pro zpevněné plochy:

 

Přírodní kámen (žula, porfyr, břidlice, pískovec)

Dlažební kostky

Zámková a jiná betonová dlažba

Betonové obrubníky

Kamenné desky (lámané nebo pravidelné

Cihelná dlažba

Dřevo a dřevěné rošty (z tvrdých domácích a subtropických dřevin)

Štěrk

Zatravňovací dlažba -