Zahrady kvalitně / Výsadba záhonů a travnaté plochy

Pod pojmem realizace záhonů a trávníků rozumíme zhotovení:

 

Bezúdržbových záhonů (mulčované, suťová pole, skalky)

Záhonových lemů

Výsadeb

Výsadeb vzrostlých stromů

Speciálních výsadeb (vřesoviště, velké skalky, japonské zahrady, feng šuej principy)

Vysévaného trávníku

 

Trávníku z travních koberců